• Thu nhập bạn mong muốn? Công việc lao động chân tay, lao động trí óc...? Hãy mô tả càng chi tiết chúng tôi sẽ càng dễ giúp bạn tìm được công việc phù hợp.
  • Bạn bao nhiêu tuổi? Thời gian bạn dành cho công việc thế nào? Nghề nghiệp của bạn hiện tại là gì? Bạn có những khả năng gì? (Ngoại ngữ, Vi tính, Giao tiếp tốt, Bán hàng giỏi ....)

Mỹ phẩm Oriflame Thuỵ Điển
Logo
Register New Account
Reset Password